As Oy:t Helsingin Agronominrinne ja Agronominpiha

51_pk.jpg

TONTINLUOVUTUSKILPAILU 2005, 1. PALKINTO SUUNNITTELU 2005 - 2006, TOTEUTUS 2007

HELSINKI, 2005-2007

ARKKITEHTI:

ARKKITEHTIRYHMÄ A6 OY

TILAAJA:

VVO, HELSINKI

Viikin Latokartanossa sijaitsevien kahden asuintontin suunnittelua on jatkettu tontinluovutuskilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. Suunnittelussa on pyritty minimoimaan maaston louhintatyöt sekä säilyttämään alkuperäistä kalliota ja puustoa.

As Oy Helsingin Agronominpihalla asuinkerrostalojen rajaaman pihan tunnuspiirre on korkea ja jyrkkärinteinen avokalliosydän, jonka ympärille pihatoiminnot ryhmittyvät. Rinteet on luiskattu ja osin terassoitu paikalta louhituilla kivillä sekä istutettu matalin maanpeitekasvein.

x51_01
x51_01

As Oy Agronominrinne

x51_03
x51_03

As Oy Agronominrinne

Agronominpihan naapurissa sijaitseva As Oy Helsingin Agronominrinteen asuinrakennusten rajaama piha on voimakkaasti itään laskeva loiva rinne. Se on tehty nurmipintaiseksi oleskelualueeksi, joka liittyy leikkipaikkaan. Rinteen yläreunassa on säilytetty avokalliota, joka on maisemoitu tontilta rakennusvaiheessa louhituilla kivillä.

x51_02
x51_02

As Oy Agronominpiha

x51_04
x51_04

As Oy Agronominpiha

ProjektitMaanlumo