Sompasaaren silta

KRUUNUHAKA-SOMPASAARI, RAITIOTIEN JA KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYS HELSINKI, 2011

TILAAJA:

Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto

YHTEISTYÖSSÄ:

pääkonsulttina Ins.tsto Pontek Oy

katusuunnittelu FCG Oy

sähköautomaatiotekniikka YSP Oy

hydrauliikkasuunnittelu Etteplan Oy

Toimeksiantoja oli laatia YVA-menettelyn tasoinen yleissuunnitelma Kruununhaan ja Sompasaaren välisestä raitiotien ja kevyen liikenteen yhteydestä. Yhteys on osa vuoden 2002 yleiskaavan mukaista joukkoliikenneyhteyttä keskustasta Laajasaloon (Kruunuvuorenrantaan). Suunniteltava väylä muodostaisi ensimmäisen osuuden Kruununhaasta Kalasataman ja Korkeasaaren kautta Laajasaloon kulkevasta siltayhteydestä.

x155_02
x155_02

Sillan liittyminen kaupunkirakenteeseen on ratkaistu sekä Kruununhaan että Kalasataman päässä saman periaatteen mukaisesti. Sillalle johtaa suojaisa katuosuus, jota rajaavat molemmin puolin leveälatvuksiset puistopuut ja pensasistutukset. Kadun vaihtuessa sillaksi aukeaa myös rajattu puistonäkymä merimaisemaksi. Puut ja pensaat vaihtuvat oleskelunurmiksi, aukioiksi ja laitureiksi.

x155_01
x155_01

Maastonmuotoilu, puulaitureiden linjaukset, pintamateriaalien jaksotus ja kasvillisuusalueet sitovat puiston yhtenäiseksi, uuden väylän yli jatkuvaksi kokonaisuudeksi.

x155_03
x155_03
x155_04
x155_04

Suunnittelun lähtökohtien määrittämiseksi siltapaikkaa tarkasteltiin eri suunnilta sillan maisemallisella vaikutusalueella.

ProjektitMaanlumo