Mahdollisuuksien piha!

MAHDOLLISUUKSIEN PIHA! -KERROSTALOPIHOJEN YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU, 1. PALKINTO HELSINKI, 2008

Mahdollisuuksien piha! -kerrostalopihakilpailun 1. palkinnon voittanut ehdotus ”3+3”. Ympäristöministeriö ja Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto järjestivät vuonna 2008 yleisen suunnittelukilpailun, jonka tavoitteena oli löytää uusia, innovatiivisia ideoita ja ratkaisuja kerrostalopihojen elävöittämiseksi. Lisäksi tehtävänä oli laatia toteuttamiskelpoinen kokonaisidea Kuninkaantammen kerrostalopihojen asemakaavoituksen ja toteutussuunnittelun pohjaksi.

kerros_02
kerros_02

Suunnitelman 3+3 kokonaiskonsepti perustuu korttelien ja katujen identiteetin luomiseen. Kolme sisäkkäistä asuinalueen vyöhykettä jäsennettiin katutilojensa osalta erilaisin maisema-arkkitehtonisin teemoin, joissa korttelivyöhykkeellä ja niitä yhdistävillä kolmella pääreitillä on kullakin oma tunnistettava luonteensa. Lähtökohtana oli nykyisen metsän ja rakennetun ympäristön vuoropuhelu, vesiaiheiden käyttö asumisen ja luonnonympäristön kokoavana teemana sekä mittakaavallinen muutos siirryttäessä vyöhykkeeltä toiselle. Pihat rauhoitettiin oleskeluun, kävelykatujen ja kortteliaukioiden puolijulkista luonnetta korostettiin sijoittamalla niille kollektiivisia toimintoja.

kerros_01
kerros_01
kerros_05
kerros_05
kerros_03
kerros_03
kerros_04
kerros_04
ProjektitMaanlumo