Koivusaaren ranta

KOIVUSAARI, METROASEMAN YMPÄRISTÖN JULKISTEN ULKOTILOJEN YLEISSUUNNITELMA
HELSINKI, 2011—2015

TILAAJA:
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Projekti liittyy Koivusaaren metroaseman läntisen ja itäisen sisäänkäynnin ympäristösuunnitteluun (Tilaaja: Helin & Co Arkkitehdit / Länsimetro Oy).


Julkisten tilojen yleissuunnitelma

Koivusaaren julkisten ulkotilojen yleissuunnitelma Koivusaareen suunnitellaan meren äärelle, suurelta osaksi täyttömaalle, 5000 asukkaan ja 4000 työpaikan kaupunginosaa, joka tukeutuu uuteen metrolinjaan. Yleissuunnitelmassa määriteltiin Koivusaaren puistokadun ja saaren pohjoisosan ympäristölliset ja maisemalliset lähtökohdat asemakaavan ja pääkadun katusuunnitelmien suunnittelun pohjaksi. Työssä tarkasteltiin tilantarpeita ja -mitoitusta, yhteyksien ja korkotasojen realistisuutta ja toimivuutta sekä määriteltiin Koivusaaren julkisten ulkotilojen laatutaso koko alueelle. Konsulttityön erityistarkastelualueina olivat Koivusaaren puistokatu ja Koivusaaren pohjoisosan hiekkarannan alue, Vaskilahdenpuisto ja saaren pohjoisimman korttelin ranta-alue. Ulkotilojen jäsentelyn keskei-senä ideana ovat Koivusaaren kehitys metsäisestä kalliosaaresta uudeksi kaupunginosaksi, jossa säilytetään laakeat rantakalliot, siirtolohkareet, kivikkoiset rannat, rantaniityt ja puusto. Yleissuunnitelmassa Koivu-saarta on käsitelty yhtenäisenä kokonaisuutena, suurena kalliosaarena, jonka ulkotilat jäsentyvät vyöhykkeisesti rannalta kohti saaren sisäosia.

Koivusaaren metroaseman ympäristön julkisten ulkotilojen yleissuunnitelma

Konsulttityössä laadittiin uuden metroaseman sisäänkäyntien ja niiden välisen ranta-alueen ympäristön
yleissuunnitelma. Lauttasaaren puoleinen sisäänkäynti valmistui vuonna 2015. Läntinen sisäänkäynti otetaan käyttöön vasta Koivusaaren valmistuessa. Työssä suunniteltiin ranta-alueen visuaalinen ilme ja toiminnallinen luonne sekä alueen liittyminen ympäristöönsä huomioiden ympäristön vaiheittainen rakentuminen. Rantakokonaisuuden yleisjäsentely koostuu kolmesta erilaisesta vyöhykkeestä, ”aallosta”. Merenranta muuntuu luonnontilaisesta rantametsiköstä ja ruovikosta porrastetun tulvaniityn kautta louhetäytetyksi rannaksi. Rakennetun rannan päättää rantalaituri, jolta aukeaa esteetön näkymä horisonttiin ja avomerelle. Meren rantaan sijoittuva rantareitti istutuksineen yhdistää Lauttasaaren rantoja seurailevan virkistysreitin Koivusaareen. Rantareitin päätteenä on ranta-aukio, joka yhdistää toisiinsa metroaseman sisäänkäynnit ja toimii alueen tärkeimpänä kevyen liikenteen reittinä sekä rajaa ranta-alueen katu- ja tiealueista.


Suunnittelualue etelästä päin kuvattuna.

Suunnittelualue etelästä päin kuvattuna.

Rannan käsittelyperiaate, vaihe 1. Koivusaari nykyisellään

Rannan käsittelyperiaate, vaihe 1. Koivusaari nykyisellään

Rannan käsittelyperiaate, vaihe 2. Koivusaari rakennettu.

Rannan käsittelyperiaate, vaihe 2. Koivusaari rakennettu.

x192_03.jpg
Suunnittelualueelta avautuva merinäköala.

Suunnittelualueelta avautuva merinäköala.

x192_02.jpg
ProjektitMaanlumo