Vallilan siirtolapuutarha

86.jpg

HISTORIALLINEN SELVITYS, KEHITTÄMISPERIAATTEET JA OHJEET, HELSINKI, 2008

YHTEISTYÖSSÄ:

Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy

Erikoisasiantuntija: Ympäristötoimisto Oy Ab / maisema-arkkitehti Camilla Rosengren

TILAAJA:

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosasto

Vallilan siirtolapuutarha Helsingissä on suunniteltu ja toteutettu 1930-luvulla ja on aikakautensa suunnitteluihanteiden tyylipuhdas edustaja. Työn keskeisenä tavoitteena oli määritellä Vallilan siirtolapuutarhan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ominaispiirteet ja arvot asemakaavan pohjaksi. Työssä esitetyt kehittämisperiaatteet toimivat ohjeena alueen rakentamiselle, kunnostamiselle sekä ympäristön ja rakennusten hoidolle. Työhön sisältyi alueen puuvartisen kasvillisuuden inventointi. Rakennuksia koskevat selvitykset ja kehittämisperiaatteet sekä kerhorakennuksen ja uuden mökkityypin viitesuunnitelmat laativat työryhmän arkkitehdit. Valmis raportti on julkaistu kaupunkisuunnitteluviraston toimesta vuonna 2012.

x86_04
x86_04
x86_03
x86_03
x86_01
x86_01
x86_02
x86_02
ProjektitMaanlumo