Englantilaisaukion hallinnollinen katusuunnitelma

ENGLANTILAISAUKION HALLINNOLLINEN KATUSUUNNITELMA, KAUPUNKIKUVALLINEN OSUUS HELSINKI, 2015

ENGLANTILAISAUKION RAKENNUSSUUNNITTELU, KAUPUNKIKUVALLINEN OSUUS
HELSINKI, 2016

TOTEUTUS... 2018

Tilaaja:
Helsingin kaupungin rakennusvirasto
SRV Yhtiöt Oy

Muut suunnittelijat:
Sito Oy
Huttunen-Lipasti-Pakkanen Arkkitehdit Oy
Lightning Design Collective Oy


Englantilaisaukio on Kalasataman uuden keskustan julkinen pääaukio. Aukio sijaitsee tilallisesti monikerroksisessa kaupunkiympäristössä ja liikenteellisessä solmukohdassa, paikassa, jossa kohtaavat metroasema, julkisen liikenteen sillat, uusi kauppa- ja palvelukeskus, asunto- ja toimistokorttelit sekä merenranta. Englantilaisaukio liittyy Kalasatamanpuistoon ja nämä yhdessä muodostavat yhtenäisen ja vetovoimaisen alueen, jossa eloisa kaupunkielämä on mahdollista kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina. Puisto ja aukio luovat kokonaisvaltaisen identiteetin Kalasataman ulkotiloille yhtenäisten pintamateriaalien, kasvillisuuden ja valaistusrakenteiden keinoin.

Suunnitelman konseptina on toiminut alueen merellinen saaristo- ja satamahistoria sekä uuden kaupunkirakenteen poikkeuksellinen mittakaava. Alueen historia antaa alueelle omaleimaisen, luonteeltaan rosoisen ilmeensä. Merelliseen kontekstiin viittaavat aaltoilevat maastokummut, sillan alapintaan kiinnitetty, aaltoileva valoverkko sekä maastokumpuja mukaileva oleskeluverkko. Satamahistoriasta muistuttavat teräskontit, teräsportit ja vaijerit on jalostettu osaksi kokonaissommitelmaa. Aukiolle on sijoitettu useita IV-rakenteita, joille on annettu kaupunkikuvallisesti keskeinen rooli veistoksellisina elementteinä ja valaistuina rakenteina. Aukiolla on oma kivetty vyöhykkeensä oleskelulle ja aukion läpi on linjattu jalankulku- ja pyöräreitti. Suunnittelija on toiminut vastaavana maisema-arkkitehtina myös Kalasataman keskuksen julkisen puistonkannen ja asuntotornien pihojen vastaavana maisema-arkkitehtina.


ProjektitMaanlumo