Kalasatama

Kalasataman siltojen alla – maisema-arkkitehtuurikutsukilpailu Kalasataman Englantilaisaukiosta ja Kulosaarensillan alapuolisista alueista, 1. PALKINTO HELSINKI, 2013

Tilaaja:
Helsingin kaupunki
SRV Yhtiöt Oyj

Yhteistyössä:
Huttunen Lipasti Pakkanen Arkkitehdit
Suunnittelutoimisto BOTH Oy
LDC lighting design collective Oy
FINNMAP Infra Oy


KALASATAMANPUISTON YLEIS- JA RAKENNUSSUUNNITTELU HELSINKI, 2013—

Tilaaja:
Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Yhteistyössä:
Sito Oy
Lighting Design Collective OyKALASATAMA, KATUALUEILLE SIJOITTUVIEN MAANPÄÄLLISTEN KUILURAKENTEIDEN SUNNITTELU HELSINKI, 2015

Tilaaja:
RV Rakennus Oy

Muut suunnittelijat:
Huttunen-Lipasti-Pakkanen Arkkitehdit Oy
BOTH Oy
LDC Oy


KALASATAMAN KORTTELITALO, PIHASUUNNITTELU VAIHE 1 HELSINKI, 2011—2015

Tilaaja:
Tilakeskus

Arkkitehti:
JKMM Arkkitehdit Oy


Kalasatamanpuisto on Helsingin uuden kaupunginosan, Kalasataman, keskeinen, alueen sydämen muodostava puisto, joka sijoittuu meren rannalle ja rakenteilla olevan kauppa- ja palvelukeskuksen ja metroaseman edustalle. Alueelle rakentuu lähivuosina yli 20 000 asukkaan kaupunginosa monipuolisten palvelujen ja liikenneyhteyksien varrelle. Kalasataman puiston pinta-ala on 1,15ha. Puiston konsepti liittyy tiiviisti sen pohjoispuoleiseen Englantilaisaukioon ja ne muodostavat yhdessä Kalasataman ulkotiloille selkeän yhtenäisen identiteetin. Puiston pääpiirteiden suunnittelua on luonnosteltu jo Englantilaisaukion Kalasataman siltojen alla -maisema-arkkitehtuurikilpailun voittaneessa kilpailutyössä vuonna 2013, jonka jatkotyönä myös puistosuunnittelu aloitettiin.

Puiston keskeiset aiheet ovat hienoja kaupunkinäkymiä korostavat avoimet käyttö- ja oleskelunurmialueet, niitä rajaavat monipuolisella kasvilajistolla istutetut, aaltoilevat maastokummut sekä puiston keskelle linjattu pääraitti, jota korostavat kohteeseen suunnitellut valaisinportaalit. Puistossa sijaitsee mm. näköalatasanne, jäädytettävä pelikenttä, innovatiivinen leikkipaikka sekä kolme erilaista kokoontumisaukiota, joilla kullakin on oma erityinen teemansa. Puiston läpi kulkee tulvavesipainanne. Puistossa on käytetty luovasti uusia aukioiden ja kulkureittien pintamateriaaleja, kuten Confalt-asfalttia sekä maalattuja kuvioita maastokummuissa

Puisto rakentuu vaiheittain rinnakkain ympäröivän kaupunginosan kanssa. Puiston suunnittelun yhteydessä on tehty tiivistä yhteistyötä viereisen Kalasataman korttelitalon (päiväkoti ja ala-aste) suunnittelijoiden kanssa. Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumon Krista Muurinen on toiminut myös Korttelitalon vastavana pihasuunnittelijana. Puiston pelikenttä palvelee koulun välituntipihana ja katualue niiden välissä on suunniteltu shared space -vyöhykkeenä osana puistosuunnittelua. Puistoa ympäröivien katujen suunnittelu on edennyt yhteistyössä puistosuunnittelun kanssa.


Paikan henki

ProjektitMaanlumo