Koirasaaret, aluesuunnitelmaluonnos

koirasaari-fiilis.jpg

KRUUNUVUORENRANTA—KOIRASAARET, ALUESUUNNITELMALUONNOS ASEMAKAAVOITUKSEN POHJAKSI HELSINKI, 2013

Tilaaja: 
Helsingin kaupungin kaupunginsuunnitteluvirasto

Arkkitehti:
SERUM arkkitehdit Oy

 
koirasaari.jpg
 

Koirasaaret on uusi merellinen kaupunginosa, joka rakentuu 3 km päähän kantakaupungin vastarannalle, kallioiseen saaristomaisemaan. Koirasaarten ideakilpailulla haettiin omaleimaista kaupunkirakenteellista kokonaisratkaisua alueen kaavoituksen pohjaksi. 9 ha kilpailualueen muodostivat Kruunuvuorenrannan eteläisin niemenkärki, Koirasaaret ja sen itäpuolinen vesialue, jota täytetään asuinalueeksi. Merellisyys, paikan ainutlaatuinen sijainti, moneen suuntaan näkyvä ja herkkä maisema mm. kantakaupunkia ja Suomenlinnaa vastapäätä sekä vaativat tekniset reunaehdot vanhan öljysataman tontilla oli otettava huomioon suunnittelutyössä.

Voittajatyössä Koirasaaret muodostuvat kahdesta saaresta, jotka yhdistyvät silloilla muuhun Kruunuvuorenrantaan. Alueen merellisen länsijulkisivun muodostaa Vallikorttelit, jonka nauhamaiset kerrostalot suojaavat aluetta lounais- ja etelätuulilta. Vallikorttelien suojaan on sijoitettu Kanavakorttelien pienemmät asuintalot, jotka rajautuvat saaria erottavaan kanavaan. Itäisen saaren Saaristokortteleihin on suunniteltu matalahkoja kerros- ja pientaloja. Alueen Kruunuvuorenselän puoleiselle rannalle on suunniteltu merenrantapuisto, jonka rakenteissa on hyödynnetty paikalla olleiden öljysäiliöiden pohjia. Rantaan on sijoitettu terassiravintola ja sauna. Alueen eteläosaan on esitetty pienvenesatamaa.

Kilpailuarvostelujen mukaan voittaneessa ehdotuksessa on onnistuttu yhdistämään paikan vaativat olosuhdetekijät ja suurmaiseman ominaispiirteet intiimiin ja elämykselliseen kaupunkirakenteeseen. Suunnitelman keskeisenä ideana oli luoda vahva identiteetti uusille asuntokortteleille sekä upeaan merimaisemaan liittyville julkisille ulkotiloille. Työssä esiteltiin innovatiivisiä rakennustypologioita sekä ideoitiin kaupunkikuvallinen ilme merenrantapuistolle sekä kevyen liikenteen reiteille ja kaduille.

Kilpailun jälkeen työ jatkui aluesuunnitelmana, jossa suunnitelmaa tarkistettiin ja tutkittiin tarkemmin mm. tiettyjä asuinkortteleita ja pienvenesatamaan ja kanavaan liittyviä ranta-alueita.


KS_03.jpg
 
koirasaari2.jpg
 
sketsi.jpg
ProjektitMaanlumo