Ranta-Tampella

DSC_0878.jpg
 

MAISEMAN SISÄISTÄMINEN

 

KONSEPTI

kilpailu

Ranta-Tampellan rantarakenteiden, kanavien ja siltojen yleissuunnittelu
Tarjouskilpailu 1. palkinto, Tampere, 2014

Jatkotoimeksianto: Julkisten alueiden yleis- ja toteutussuunnittelu 2014—

Tilaaja:
Tampereen kaupunki

Muut suunnittelijat:
Insinööritoimisto Pontek Oy
Arcus Oy

Näkymäkuvat yhteistyössä Insinööritoimisto Pontek Oy:n kanssa

yleissuunnitelma

Ranta-Tampellan rantarakenteet, kanava ja sillat

Koko alueen yleissuunnitelma 2014-2016
Osa-alueiden tarkennettu yleissuunnitelma 2016-

Tilaaja:
Tampereen kaupunki

Muut suunnittelijat:
Insinööritoimisto Pontek Oy
Arcus Oy

Tyrskyranta.jpg

toteutussuunnittelu

Kiiskisaarenpuiston rakennussuunnittelu 2016-2018 ja työmaavalvonta 2018-
Gustaf Aspin aukion rakennussuunnittelu 2018-

Kanavan ranta-alueen, Koelaitoksenkadun ja Pumppuasemanraitin betonilevennysten, laiturialueiden, kiveysten, kalusteiden ja kasvillisuuden rakennussuunnittelu ja työmaavalvonta 2018-2019

Tilaaja:
Tampereen kaupunki


Ranta-Tampella

Ranta-Tampellan alue sijaitsee historiallisesti merkittävän teollisuusaluekokonaisuuden vieressä ja siitä ollaan rakentamassa korkeiden kerrostalojen hallitsemaa urbaania työpaikka- ja asuinaluetta. Hankkeen tehtävänä oli luoda uudelle kaupunginosalle rantojen, siltojen ja puisto- ja aukiotilojen kokonaisuus Tampereen Näsijärven rannalle.

Ranta-Tampellan alue koostuu useista erilaisista julkisista ulkotiloista: aukioista, kanavan rannoista, virkistysreiteistä, katualueista, puistoalueista ja silloista, jotka yhdistyvät sulavaksi ja monipuoliseksi ulkotilojen sarjaksi.

Alueen kokonaisjäsentelyn periaatteena on rakennetun kaupunkiympäristön ja luonnonympäristön limittyminen. Alueen läntisimpään kulmaan sijoittuu Nyrkkäkallion alue, joka säilytetään mahdollisimman luonnonmukaisena alueen muutoksista huolimatta. Siirryttäessä Nyrkkäkalliolta kohti itää Näsijärven rannan käsittely muuttuu vaiheittain urbaanimmaksi. Kaupunkimaisin ja rakennetuin osa Ranta-Tampellan aluetta on kanavan päätteenä sijaitseva Gustaf Aspin aukio. Pohjois-etelä-suuntaiset poikittaiset puistoakselit liittävät Näsijärven rannan ja kanavan toisiinsa.

Veistoksellinen betonin käsittely yhdistää kanavan rantojen sillat ja muut rakenteet saumattomaksi kokonaisuudeksi. Sillat ikään kuin kasvavat rannoilta, joiden käsittely puolestaan noudattelee siltojen muotokieltä ja materiaalivalintoja. Ranta-alueiden muotoilussa on mukailtu aaltoja, jotka lyövät laajempina kanavan suulle ja vaimenevat alueen sisäosien rannoille edetessään. Kanavan itäpään vahvat rakennemuodot vaihtuvat kapean kanavaosuuden pienimuotoisempaan jäsentelyyn.

 
ProjektitMaanlumo