Jyväskylän voimalanalue / Kivääritehdas

KUTSUKILPAILUN 1. PALKINTO JA JATKOTYÖ / KATUJEN VIHERYLEISSUUNNITELMAJYVÄSKYLÄ, 2008

ARKKITEHTI:

JKMM Arkkitehdit Oy

TILAAJA:

Jyväskylän kaupunki (katujen viheryleissuunnitelma)

x118_05
x118_05

Ote kilpailuehdotuksen asemapiirroksesta.

x118_04
x118_04

Kilpailuehdotuksen ulkotilan jäsentelyperiaatteet.

x118_03
x118_03

Ote katujen viheryleissuunnitelmasta.

x118_06
x118_06

Ote katujen viheryleissuunnitelmasta.

x118_02
x118_02

Ote katujen viheryleissuunnitelmasta.

x118_01
x118_01

Ote katujen viheryleissuunnitelmasta.

ProjektitMaanlumo