Kankaanpuisto ja Kankaanrannan silta

21_havainnekuva_kankaan_rata.jpg
 

Maiseman sisäistäminen

kankaanpuisto-skissi.jpg
 

Konsepti

 

Kilpailu

Kankaanpuiston ja Kankaanrannan sillan kutsukilpailu, 1. palkinto, Jyväskylä, 2016

Järjestäjä:
Jyväskylän kaupunki
Suomen Maisema-arkkitehtiliitto
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto

Yhteistyössä:
Insinööritoimisto Pontek Oy
Insinööritoimisto Arcus Oy
Patakarhu produktiot / Mikael Sauren

Yleissuunnitelma 1. vaihe

Kankaanpuiston ja Kankaanrannan silta, yleissuunnittelu, Jyväskylä, 2016-2017

Tilaaja:
Jyväskylän kaupunki

Yhteistyössä:
Insinööritoimisto Pontek Oy
Insinööritoimisto Arcus Oy

YLEISSUUNNITELMA_KANKAANPUISTO-vaihe-I_pohja_1000.jpg

TOTEUTUSSUUNNITTELU

Kankaanpuiston 1. vaiheen, Rusokinkadun ja Paperitehtaankadun viherrakennussuunnittelu sovituilta osin, Jyväskylä, 2018
Kohde valmis 2018

Paperitehtaankadun jatko-osuus, katuosuuden kaupunkikuvallisen yleisilmeen määrittäminen, Jyväskylä, 2018–

Tilaaja:
Jyväskylän kaupunki

Yhteistyössä:
Insinööritoimisto Pontek Oy
A-Insinöörit Suunnittelu Oy


Kankaan alue

Kangas on Jyväskylän merkittävin aluerakennushanke tällä hetkellä. Kankaan alueelle rakentuu asuntoja 5000 asukkaalle ja 2100 työpaikkaa aivan kaupungin keskustaan. Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumon voittaman kilpailun tehtävänä oli etsiä Jyväskylän Kankaanpuistolle ja Kankaanrannan sillalle tunnusomainen ja yhtenäinen olemus, joka tukee Kankaan kehittyvän kaupunginosan identiteettiä. Tavoitteena oli laatia kokonaisnäkemys kehämäisen Kankaanpuiston, Tourujoen ylittävän Kankaanrannan sillan ja näiden läpi kulkevan pyöräilybaanan jäsentämisestä.

Kankaan teollisuushistoriallinen paperitehtasmiljöö ja Tourujoen ympäristön vehreä luonto luovat puitteet vaiheittain rakentuvalle kaupunkikehityshankkeelle. Suunnitelman lähtökohtina toimivat paperitehdashistorian muovaama monikasvoinen kulttuuriympäristö ja Tourujoelta alueelle työntyvä muutostilassa oleva luonto.

Kankaanpuiston identiteetti syntyy yhdistämällä alueella olevat luonto- ja kulttuuriaiheet keskenään: teemat limittyvät toisiinsa kehäksi kiertyvässä puistotilassa. Kokonaiskonseptissa synnytetään monimuotoista ja muuntuvaa kaupunkitilaa, jossa korostuu urbaanin kulttuuriympäristön ja luonnon vuoropuhelu.

Suunnitelmassa esitetyt tilalliset kehykset ja edellytykset mahdollistavat Kankaanpuiston vaiheittaisen toteuttamisen, monikäyttöisyyden sekä muuntojoustavuuden. Suunnitelmassa ehdotetaan puiston eri osa-alueille tunnusomaisia aiheita, joita on arvokasta säilyttää historiallisina muistumina ja kaupunkikulttuurin kerroksina. Puistoon on esitetty metsäsaarekkeita ja luontolaboratorioita, paikkoja rauhalliselle toiminnalle, kuntoilulle, pelaamiselle ja leikille sekä aukioita kaupunkikulttuuritapahtumille ja uusille asukaslähtöisille aktiviteeteille. Kankaanrannan silta liittyy luontevasti Kankaanpuiston maisema-arkkitehtuuriin ja sen muotoilu saa innoituksensa Tourujoen luonnon ”viidakkomaisuudesta”.

 
ProjektitMaanlumo