Ranta-Tampella

RANTA-TAMPELLAN RANTARAKENDEIDEN, KANAVAN JA SILTOJEN YLEISSUUNNITTELU 1. palkinto, TAMPERE, 2014—

Jatkotoimeksianto 2014—

Tilaaja:
Tampereen kaupunki

Muut suunnittelijat:
Insinööritoimisto Pontek Oy
Arcus Oy

 

Ranta-Tampella

Ranta-Tampellan alue sijaitsee historiallisesti merkittävän teollisuusaluekokonaisuuden vieressä ja siitä ollaan rakentamassa korkeiden kerrostalojen hallitsemaa urbaania työpaikka- ja asuinaluetta. Hankkeen tehtävänä oli luoda uudelle kaupunginosalle rantojen, siltojen ja puisto- ja aukiotilojen kokonaisuus Tampereen Näsijärven rannalle.

Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumon suunnitelmatyö koostuu useista erilaisista julkisista ulkotiloista: aukioista, kanavan rannoista, virkistysreiteistä, katualueista, puistoalueista ja silloista, jotka yhdistyvät sulavaksi ja monipuoliseksi ulkotilojen sarjaksi.

Tavoite

Suunnitelman tavoitteena oli luoda voimakkaiden ja korkeiden kerrostalojen rinnalle viihtyisä urbaani ympäristö. Järven puolella rantarakentaminen on luonnonmukaista ja se imitoi järvenrannan kasvillisuutta. Liittyminen veteen on porrastettu luonnonkivillä. Rantaa on myös jaksotettu järven puolella siten, että korttelirakenteiden välistä tulevat puistoakselit jatkuvat veden äärelle muuta rantaa vapaamuotoisemmin käsiteltynä.

Kanavan puolella rantaviiva on urbaanimpaa. Kanavan sillat ja oleskelutasot muodostuvat veistoksellisista betonirakenteista ja puutasoista. Kanavan rantojen muotoilu on saanut inspiraationsa aalloista, jotka lyövät kanavan suulle voimakkaammin ja hiljenevät kanavan varrella alueen sisälle tultaessa. Ranta-Tampellan silta ja Gustaf Aspin aukio muodostavat yhtenäisen arkkitehtonisen kokonaisuuden, jossa sillat ikään kuin kasvavat veteen laskeutuvalta rannalta, toiselle rannalle kurkottaen.


 
ProjektitMaanlumo